Labdarības Spēle

0% Invested
0 € Collected

“Charity Arcade” is new, attention-grabbing way of donation. You will agree that it's much better to get good emotions and go back to childhood memories than just throw some money in donation bin. Those are gaming slots that are placed in shopping malls, and they take you back in time when 8bit consoles “zilatos” were popular with games like Super Mario, Contra, Tanks, Chip and dale, Sonic etc. What differentiates these gaming slots from others is that collected money will be donated to charity. With collected money we plan to support children from orphanages by providing them with everyday necessities, as well as giving them the opportunity to attend variety of educational training and lectures. They will provide children with necessary information and education to overcome unequality, to easier integrate into society and in the work environment. Our goal is to put gaming slots in biggest shopping malls in Latvia, so they are accessible to as many people as possible. Also we plan to place this arcade machine in the Airport of Riga. To place first three slots, we need 3000eur. Only together we can achieve this goal and your support is really important!


Description/Summary in English

“Labdarības Spēle” ir jauns un uzmanību piesaistošs ziedojumu vākšanas veids. Jūs taču piekrītat, ka ziedojot saņemt pretī labas emocijas un bērnības atmiņas ir daudz labāk, kā vienkārši iemesta nauda labdarības kastēs. Tie ir spēļu automāti, kuri atrodas lielveikalos un aiznes atpakaļ laikā, kad populāras bija 8bitu konsoles “Zilatos” spelītes kā, piemēram, Super Mario, Contra, Tanks, Chip and Dale, Sonic uc.. Atšķirībā no parastajiem spēļu aparātiem, šajos iemestā nauda tiek ziedota labdarībai. Ar savāktajiem līdzekļiem plānojam atbalstīt bērnus no bērnunamiem nodrošinot tos ar sadzīvē nepieciešamām ikdienas lietām, kā arī dot tiem iespēju apmeklēt dažādas izglītojošas apmācības un lekcijas. Tās dos tiem nepieciešamo informāciju un zināšanas, lai pārvarētu atstumtību un vieglāk iekļautos sabiedrībā un darba vidē. Mūsu mērķis ir šos aparātus izvietot lielākajos Latvijas tirdzniecības centros, lai tie būtu pieejami pēc iespējas lielākam cilvēku skaitam. Plānojam šo spēļu automātu novietot arī Lidostā "Rīga". Lai to būtu iespējams paveikt, nepieciešami 3000EUR, lai izveidotu pirmos 3 spēļu aparātus. Tikai kopā mēs varam to paveikt un Jūsu atbalsts ir ļoti svarīgs!

Other projects

None

03 October
  • Collected: 0 €
  • Total need: 3000 €
  • Amount left to be donated: 3000 €
Rewards
10 Eur
Spread the word Katru, kurš ziedos 10 EUR vai vairāk, izvietosim vārdu ziedotāju sarakstā uz spēļu automāta. Every person who will donate 10 EUR or more will get they name on the arcade box on donation list.