KKK

 • Mis on ühisrahastamine?

  Ühisrahastamine on projektide ja algatuste rahastamine viisil, milles toetusraha kogutakse kokku ühiskonna liikmetelt, kes toetavad esitatud ideid. See on rahakogumise mudel, milles osaleb palju üksikannetajaid. Mudelis osaleb kolm osapoolt: idee autor (ImpactYouthkeskkonnas nimetatakse Arendajaks), kes otsib rahastust oma projektile; üksikisikud või inimeste rühmad, kes toetavad ja rahastavad ideed (Sponsorid) ning internetiplatvorm (ImpactYouth.eu), mille kaudu jõuab rahastus autoriteni. 

 • Mis on sotsiaalne ettevõtlus?

  Sotsiaalne ettevõtlus on turumehhanismide rakendamine, mis toimub käsikäes ühiskondliku missiooni täitmisega. Sotsiaalsete ettevõtete peamine eesmärk on nende tegevuse sotsiaalne mõju. Traditsioonilised ettevõtted võivad olla sotsiaalselt vastutustundlikud, kuid see ei ole nende peamine eesmärk. Tavapärane äritegevus eristab sotsiaalset ettevõtlust heategevusorganisatsioonidest, mis samuti täidavad sotsiaalset missiooni. 

 • Millised on platvormiImpactYouthprojektide valikukriteeriumid?

  Peamised nõuded projektidele:

  - Projekte saavad esitada 14 kuni 35-aastased isikud, kellel on Eesti, Läti või Leedu kodakondsus või kes resideeruvad Eestis, Lätis või Leedus.
  - Projektis on selgelt näidatud selle sotsiaalne mõju.
  - Projektis on selgelt näidatud, kuidas kavatsetakse tagada selle rahalist jätkusuutlikkust tulevikus.
  - Projekt pakub investeeringu eest tooteid või teenuseid.